Giỏ hàng

CHÍNH SÁCH SINH NHẬT CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Nhằm quan tâm và chăm sóc khách hàng với dịch vụ tốt nhất, Phan Nguyễn đề ra CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO SINH NHẬT của khách hàng thân thiết như sau:

 

 


Chương trình được áp dụng trước 3 ngày và sau 15 ngày kể từ ngày sinh nhật .

Chú ý: Không áp dụng với phụ kiện