TUYỂN DỤNG – Phan Nguyễn
Giỏ hàng

TUYỂN DỤNG

PHAN NGUYỄN TUYỂN DỤNG CỬA HÀNG TRƯỞNG
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển, Công ty Cổ phần Thời trang Phan Nguyễn đang cần tuyển dụng vị trí nhân viên cửa hàng trưởng với những yêu cầu dưới đây:
PHAN NGUYỄN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CONTENT MARKETING
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển, Công ty Cổ phần Thời trang Phan Nguyễn đang cần tuyển dụng vị trí nhân viên Content Marketing với những yêu cầu dưới đây:
PHAN NGUYỄN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALES ONLINE
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển, Công ty Cổ phần Thời trang Phan Nguyễn đang cần tuyển dụng vị trí nhân viên sales online với những yêu cầu dưới đây:
PHAN NGUYỄN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KHO THÀNH PHẨM
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển, Công ty Cổ phần Thời trang Phan Nguyễn đang cần tuyển dụng vị trí nhân viên kho thành phẩm với những yêu cầu dưới đây:
PHAN NGUYỄN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển, Công ty Cổ phần Thời trang Phan Nguyễn đang cần tuyển dụng vị trí nhân viên bán hàng với những yêu cầu dưới đây:
PHAN NGUYỄN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CHUỖI
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển, Công ty Cổ phần Thời trang Phan Nguyễn đang cần tuyển dụng vị trí nhân viên kế toàn chuỗi với những yêu cầu dưới đây: