TUYỂN DỤNG – Phan Nguyễn
Giỏ hàng

TUYỂN DỤNG

PHAN NGUYỄN TUYỂN DỤNG CỬA HÀNG TRƯỞNG
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển, Công ty Cổ phần Thời trang Phan Nguyễn đang cần tuyển dụng vị trí Cửa hàng trưởng với những yêu cầu dưới đây:
PHAN NGUYỄN TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG MARKETING
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển, Công ty Cổ phần Thời trang Phan Nguyễn đang cần tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Marketing với những yêu cầu dưới đây:
PHAN NGUYỄN TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN KHO
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển, Công ty Cổ phần Thời trang Phan Nguyễn đang cần tuyển dụng vị trí nhân viên Kế toán kho với những yêu cầu dưới đây:
PHAN NGUYỄN TUYỂN DỤNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TỔNG HỢP
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển, Công ty Cổ phần Thời trang Phan Nguyễn đang cần tuyển dụng vị trí nhân viên Hành chính nhân sự tổng hợp với những yêu cầu dưới đây:
PHAN NGUYỄN TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển, Công ty Cổ phần Thời trang Phan Nguyễn đang cần tuyển dụng vị trí Chuyên viên nhân sự với những yêu cầu dưới đây:
PHAN NGUYỄN TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ THỜI TRANG
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển, Công ty Cổ phần Thời trang Phan Nguyễn đang cần tuyển dụng vị trí nhân viên  Kế toán kho với những yêu cầu dưới đây: