Giỏ hàng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BIÊN TẬP VIDEO

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển, Công ty Cổ phần Thời trang Phan Nguyễn đang cần tuyển dụng vị trí nhân viên biên tập Video với yêu cầu cụ thể như sau: