Giỏ hàng

TUYỂN DỤNG NV PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển, Công ty Cổ phần Thời trang Phan Nguyễn đang cần tuyển dụng vị trí nhân viên bán hàng với yêu cầu cụ thể như sau: